راهنمای بیماران
راهنمای نمونه گیری ادرار از نوزادان

دستورالعمل برای نمونه گیری ادرار و یا کشت ادرار از نوزادان و اطفال به کمک کیسه ادرار

محل خروج ادرار کاملا با آب و صابون شسته شود و سپس کاملا با آب معمولی شستشو دهید و خشک کنید.

کیسه ادراری متناسب با جنسیت کودک تهیه نموده و بعد از باز کردن آن به طور پاکیزه روی محل چسبانده شود به طوریکه مجرای ادرار مقابل سوراخ کیسه باشد.

در هنگام خواب راحت تر می توان به طفل کیسه وصلل نمود و هر کیسه ادراری حداکثر ۳۰ دقیقه می تواند به مجرای خروجی ادرار متصل باشد.

حداقل در حدود ۱۵ سی سی ادرار در کیسه جمع شود و بعد از باز کردن سر آن را تا کرده تا بسته شود.

نمونه هر چه سریعتر به آزمایشگاه تحویل داده شود و تا زمان ارسال آن رادر یخچال قرار دهید.

” چنانچه کودک را حمام برده و سپس اینکار را انجام دهید، بهتر است.”

 

به اشتراک بگذارید