راهنمای بیماران
راهنمای جمع آوری نمونه مایع منی

دستورالعمل جمع آوری نمونه مایع منی

نمونه باید ترجیحا در آزمایشگاه تهیه شود، در غیر این صورت نمونه باید در کمتر از نیم ساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود. از قرار دادن نمونه در حرارت های کمتر از ۳۰ الی ۳۷ درجه  و بالاتر از ۴۰ درجه سانتی گراد خودداری نموده و تا زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه آنرا در دمای نزدیک به حرارت بدن ( ۳۷ درجه ) نگهداری کرده و در هنگام تحویل نمونه به آزمایشگاه زمان دقیق جمع آوری آن را به مسئول پذیرش اعلام نمایید.

نمونه باید پس از ۳ تا ۵ روز پرهیز از نزدیکی با انزال تهیه شود و نمونه هایی که پیش از دو روز و پس از ۷ روز از اخرین نزدیکی جمع آوری شوند برای انجام آزمایش مناسب نیست.

وجود تب در خلال ۳ روز پیش از انجام ازمایش نتیجه را تحت تاثیر قرار می دهد.

بهترین نمونه منی نمونه ای است که از طریق تحریک مصنوعی و بدون استفاده از صابون و با دست کمی نمناک تهیه شود و در ظرف مخصوصی که از طرف ازمایشگاه در اختیار شما قرار داده می شود جمع آوری گردد. نمونه جمع آوری شده توسط کاندوم برای ازمایش مناسب نیست.

باید دقت شود که تمامی نمونه منی در ظرف مخصوص ریخته شود زیرا چنانچه فقط قسمتی از نمونه در اختیار آزمایشگاه قرار داده شود، باعث بدست آمدن نتیجه غیر واقعی خواهد شد.

قبل از ریختن نمونه در داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف دمای ان را به نزدیک درجه حرارت بدن یعنی ۳۷ درجه برسانید.

توجه :

نمونه ای که از زمان جمع آوری آن بیش از یک ساعت گذشته باشد، فاقد ارزش است.

به اشتراک بگذارید