راهنمای بیماران
راهنمای جمع آوری نمونه تست اسکاچ

دستورالعمل جمع آوری نمونه جهت تست اسکاچ

نمونه را صبح زود پیش از اینکه بیمار مدفوع نموده و یا استحمام نماید، تهیه کنید.
یک قطعه چسب نواری را از طرف برچسب دار آن محکم به ناحیه ی مقعد چسبانده و فشار دهید، سپس چسب را بلند کرده و آن را روی لام شیشه ای که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار گرفته است بچسبانید و بلافاصله به آزمایشگاه ارسال نمایید و به بخش نمونه گیری آزمایشگاه تحویل دهید.

به اشتراک بگذارید