راهنمای بیماران
راهنمای جمع آوری نمونه ادرار بانوان

دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار تمیز در خانم ها جهت کشت ادرار

پیش از انجام آزمایش از نوشیدن مقادیر زیاد آب و سایر مایعات اجتناب نمایید تا ادرار رقیق نشود.

دست های خود را با آب و صابون به خوبی شسته و خشک نمایید.

با یک دست چین های پوستی دستگاه تناسلی را از هم باز کرده و با دستمال یکبار مصرف اطراف مقعد و پیشابراه را از جلو به عقب تمیز کنیدو این کار را دو بار تکرار کنید و هر بار از یک دستمال تمیز استفاده نمایید، به جای استفاده از دستمال می توانید محل نمونه گیری را به خوبی شسته و خشک نمایید.

درب ظرف کشت ادرار را با احتیاط باز کنید. دست های شما نباید با سطح داخلی ظرف ادرار و یا درب آن تماس پیدا کند.

پس از اینکه جریان ادرار شروع شد، قسمت اولیه ادرار را دور ریخته و بقیه ادرار را با حجم ۳۰ میلی لیتر ( حداقل نصف ظرف ) جمع کنید. در هنگام جمع آوری نمونه ظرف مذکور تحت هیچ عنوان با پوست اطراف ناحیه تناسلی تماس پیدا نکند.

درب ظرف را بسته و آن را به آزمایشگاه تحویل دهید.

در صورتیکه نمونه خارج از آزمایشگاه تهیه می شود، لازم است تا به سرعت به آزمایشگاه ارسال شده و تا آن زمان در جای خنک نگهداری شود.

” بهتر است در صورت امکان شب قبل از نمونه گیری حمام کنید ”

 

به اشتراک بگذارید