راهنمای بیماران
VanillyImandelic Acid
نام كامل آزمايش VanillyImandelic Acid, Urine
واحد تست μg/mg

 

نمونه ادرار ۲۴ساعت
آمادگي بيمار بسياری از غذاها و داروها تداخل ايجاد می کنند
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي کافئين، اپی نفرين، لوودوپا، ليتيمَ و نيتروگليسيرين باعث افزايش VMA       می شوند و در مقابل کلونيدين، دي سولفيرام، گوانتيدين، ايمی پرامين، مهار کننده های MAO، فنوتيازين ها و رزرپين سطوح VMA  را کاهش می دهند
طريقه نگهداري يخچال (پس از اسيدی کردن نمونه جمع آوری شده تا ۲هفته پايدار خواهد بود)
به اشتراک بگذارید