راهنمای بیماران
Triglycerides
نام كامل آزمايش Triglycerides, Serum or Plasma
واحد تست mg/dl
نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار بيمار بايد به مدت ۱۰تا۱۴ساعت ناشتا بوده و از سه هفته قبل رژيم غذايي ثابت داشته باشد از سه روز قبل از نمونه گيري الکل مصرف نکرده و حداقل از ۲۴ساعت قبل ورزش سنگين انجام نداده باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي افزايش TG در حاملگي و بر اثر مصرف OCP، استروئيدها، ديورتيکهاي تيازيدي، عوامل مسدود کننده بتاآدرنرژيک نيز اتفاق مي افتد روغن ماهي و داروهاي استاتين TG را کاهش مي دهند
طريقه نگهداري C°۴، به مدت طولاني در C°۷۰-
به اشتراک بگذارید