راهنمای بیماران
Tissue Typing
نام كامل آزمايش Tissue Typing
واحد تست  
نمونه خون فرد دهنده و سرم فرد گيرنده
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري تست بلافاصله بايد انجام شود نمونه را در يخچال قرار نداده يا فريز نکنيد مگر براي آزمايش DNA
به اشتراک بگذارید