راهنمای بیماران
Sodium
نام كامل آزمايش Sodium, Serum or Plasma
واحد تست mmol/L
نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهايي که سديم سرم را افزايش مي دهند عبارتند از استروئيدهاي آنابوليک، آنتي بيوتيکها، کلونيدين و …

داروهايي که سديم سرم را کاهش مي دهند

عبارتند از کاربامازپين، ديورتيکها، مايعات درون وريدي فاقد سديم و …

طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید