راهنمای بیماران
Sickle Cell Tests
نام كامل آزمايش Sickle Cell Tests
واحد تست  
نمونه خون کامل
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید