راهنمای بیماران
Sedimentation Rate, Erythrocyte
نام كامل آزمايش Sedimentation Rate, Erythrocyte
واحد تست mm/h
نمونه خون کامل
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهايي که ممکن است ESR را افزايش دهند عبارتنداز دکستران، متيل دوپا، OCP، پني سيلامين، پروکائين آميد، تئوفيلين و ويتامين A

داروهايي که          ممکن است موجب کاهش ESR شوند عبارتند از آسپرين، کورتيزون و کينين

طريقه نگهداري پيش از آزمايش نمونه را درC°۴ نگه داريد
به اشتراک بگذارید