راهنمای بیماران
Rubella Culture & Serology
نام کامل ازمایش Rubella Culture & Serology
واحد تست  
نمونه کشت : دو سواب از گلو،ml10 ادرار،CSF، بافتها، مايع آمنيوتيک

سرولوژي: سرم، خون جنين

آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري در صورتيکه نمونه در عرض ۵روز اول شروع بيماري گرفته شود احتمال ايزوله شدن ويروس بيشتر خواهد بود تشخيص سرولوژيک نياز به نمونه سرم مرحله حاد و نقاهت دارد
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه هاي کشت نبايد نگه داشته شوند نمونه ها بايد بلافاصله به آزمايشگاه ارسال شوند در صورتيکه تاخير اجتناب ناپذير باشد مي توان آن را د رC°۴ تا ۳ روز نگهداري کرد ولي خاصيت آلايندگي ويروس از دست   مي رود
به اشتراک بگذارید