راهنمای بیماران
Respiratory Syncitial Virus Antigen Detection
نام کامل ازمایش Respiratory Syncitial Virus Antigen Detection
واحد تست  
نمونه ترشحات نازوفارنژيال (شست و شو يا آسپيره بيني) يا سواب نازوفارنژيال
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري بدون اينکه آنتي ژنهاي ويروس از بين بروند مي توان نمونه را در دماي اتاق انتقال داد
به اشتراک بگذارید