راهنمای بیماران
Reptilase Time
نام کامل ازمایش Reptilase Time
واحد تست  
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در اولين فرصت ممکن پلاسما را از سلول جدا نماييد پلاسما را مي توان در دماي يا روي يخ تا ۸ساعت نگهداري کرد در غير اينصورت فريز نماييد
به اشتراک بگذارید