راهنمای بیماران
Renin Activity
c Renin Activity, Plasma
واحد تست ng/ml/hr
نمونه پلاسما، خون وريدي محيطي، نمونه هاي وريدي کليوي دوطرف
آمادگي بيمار متغيرهاي پره آناليتيک که مي بايست تحت کنترل باشند عبارتنداز بالانس سديم، وضعيت بيمار، داروهاي فشارخون و زمان نمونه گيري. معمولا” نمونه هاي RP در پايان جمع آوري ۲۴ ساعت ادرار براي سديم و کراتي نين و بعد از اينکه بيمار تحت نظر پزشک به مدت چندروز دريافت سديم به طور ثابت داشته گرفته مي شوند
زمان نمونه گيري زمان نمونه گيري و و ضعيت بدني بيمار قبل از نمونه گيري احتياج به استانداردسازي دارد حداکثر فعاليت در اوايل صبح و در طي خواب ديده شده است حداقل فعاليت نيز در اواخر روز ديده   مي شود
تداخل داروئي داروهايي که موجب بالا رفتن سطوح رنين پلاسما شوند عبارتند از داروهاي ضدفشارخون، مهارکننده هاي ACE ، ديورتيکها، استروژنها، OCP و وازوديلاتورها
طريقه نگهداري نمونه را درون حمام يخ قرار دهيد بعد از اينکه به خوبي سرد شد در C°۴ سانتريفوژ شود پلاسما را بلافاصله جدا و در لوله پلاستيکي فريز نماييد از فريز و ذوب کردن مکرر اجتناب شود
به اشتراک بگذارید