راهنمای بیماران
Reducing Substances
نام كامل آزمايش Reducing Substances, Stool
واحد تست  
نمونه مدفوع راندوم تازه
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در صورت تاخير در انجام تست نمونه فريز شود
به اشتراک بگذارید