راهنمای بیماران
Phenobarbital
نام کامل ازمایش Phenobarbital, Serum or Plasma
واحد تست μg/ml

μmol/L

نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  بهتر است نمونه گيريها در ساعت ثابتي انجام شود ولي اين قضيه به علت نيمه عمر طولاني نسبت به ساير داروهاي ضد تشنج اهميت کمتري دارد زمان رسيدن به حالت ثابت در بزرگسالان ۳۰-۱۰ روز و در اطفال ۱۵-۸ روز مي باشد
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید