راهنمای بیماران
Peripheral Blood
نام کامل ازمایش Peripheral Blood: Red Blood Cell Morphology
واحد تست
نمونه خون کامل
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  يخچال
به اشتراک بگذارید