راهنمای بیماران
Oxalate
نام کامل ازمایش Oxalate, Urine
واحد تست  mg/24h
نمونه ادرار ۲۴ ساعت
آمادگي بيمار از ۲۴ ساعت قبل از جمع آوري، از مصرف ويتامينC اجتناب شود به نظر مي رسد پيريدوکسين اگزالوري را کاهش مي دهد بيمار بايد ترجيحاً در منزل بوده و مايعات و غذاي معمولي مصرف کند
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  مصرف متوکسي فلوران دفع اگزالات را افزايش مي دهد
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید