راهنمای بیماران
Newborn Screening Test For Galactosemia
نام کامل ازمایش Newborn Screening Test For Galactosemia
واحد تست mg/dl

mmol/L

نمونه خون كامل، خشك شده به صورت يك قطره بررروي كاغذ صافي
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري از قراردادن كارتهاي خوني در جريان هواي آلوده به دود و گرد و غبار و همچنين از گذاشتن آنها در معرض حرارت و تابش مستقيم خورشيد جداً خودداري نماييدكارتهاي خوني را مي توان به مدت يك هفته در پاكتهاي مقاوم به رطوبت نگهداري كرد لكه هاي خون در پاكتهاي پلاستيكي زيپ دار حاوي سيليكاژل در دماي C8-4 يخچال تا ۲ماه و در فريزر (C20-) به مدت طولاني پايدار خواهند ماند  
به اشتراک بگذارید