راهنمای بیماران
Newborn Screen for Phenylketonuria
نام کامل ازمایش Newborn Screen for Phenylketonuria
واحد تست  mg/dl
نمونه خون كامل
آمادگي بيمار  نوزاد بايد تغذيه ايده آل با شير به مدت ۴۸ساعت قبل از آزمايش داشته باشد نمونه بايد حتي المقدور زمان ترخيص از بيمارستان گرفته شود
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي آنتي بيوتيكها، آسپرين و ساليسيلاتها ممكن است نتايج غربالگري را تحت تاثير قرار دهند
طريقه نگهداري از قرار دادن كارتهاي خوني در جريان  هواي آلوده به دود و گرد و غبار و همچنين از گذاشتن آنها در معرض حرارت و تابش مستقيم خورشيد جداً خودداري نماييد.كارتهاي خوني را مي توان به مدت ۱هفته در پاكتهاي مقاوم به رطوبت نگهداري كرد لكه هاي خون در پاكتهاي پلاستيكي زيپ دار حاوي سيليكاژل در دماي C8-4 يخچال تا ۲ماه و در فريزر (C20-) به مدت طولاني پايدار خواهند ماند
به اشتراک بگذارید