راهنمای بیماران
آزمایش خون

آیا قبل از انجام ازمایش خون باید مصرف دارو را قطع کنیم؟


قطع دارو به صورت خودسرانه توصیه نمیگردد- حتما با پزشک معالج خود مشورت نمایید.