راهنمای بیماران
ازمایش اچ پی وی

سلام آزمایش اچ پی وی انجام میشه تست شوبایدمتخصص زنان بگیره بدیم آزمایشگاه شمایاخودن میگیرید

سلام بله انجام میشه

نمونه را خود پزشک باید بگیرند