راهنمای بیماران
آزمایش بتا

آزمایش بتا منفی یا مثبت است؟

سلام بنا به درخواست پزشکتون داره