راهنمای بیماران
Hemoglobin A2
نام کامل ازمایش Hemoglobin A2
واحد تست
نمونه خون كامل
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي تقريباً در ۳/۳درصد از مبتلايان به ايدز كه با زيدوودين درمان شده اند سطوح Hb A2 افزايش پيدا مي كند
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید