راهنمای بیماران
Fungal Culture
نام كامل آزمايش Fungal Culture, skin
واحد تست  
نمونه تراشه هاي پوست،اگزوداها،تكه هاي چيده شده ناخن،كل ناخن،بقاياي زيرناخن،مو
آمادگي بيمار موهايي را كه شكسته و به نظر ناسالم مي آيند را انتخاب كرده و آنها را با فورسپس استريل جدا نماييد به طور آلترناتيو مي توان لبه هاي يك ضايعه پوست سر را با يك تيغ جراحي استريل تراشيد ضايعات پوست را ابتدا با الكل۷۰% تميز كرده تا باكتريها و قارچ هاي ساپروفيت را كاهش دهيد لبه خارجي ضايعات پوست را بتراشيد در عقونتهاي ناخن مواد شكننده نزديك لبه ناخن ها را يا قسمتهايي از ناخن راكه به نظر غيرطبيعي مي آيند بتراشيد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید