راهنمای بیماران
Fat
نام كامل آزمايش Fat, Semiquantitative, Stool, Sudan III Stain
واحد تست  
نمونه مدفوع راندوم تازه يا ترجيحا” بخشي از مدفوع هموژنيزه جمع آوري شده در ۲۴ ساعت
آمادگي بيمار يك بيمار بزرگسال بايد تحت رژيم حاوي حدود ۱۰۰تا۱۵۰ گرم چربي در روز براي حدود يك هفته قبل و در طي انجام تست باشد و از مصرف غذاهاي پرفيبر براي چند روز قبل از انجام آزمايش پرهيز نمايد.پيش از جمع آوري نمونه بيمار نبايد از شياف يا مواد روغني استفاده كرده باشد از يك هفته قبل بيمار نبايد باريم،بيسموت،روغن كرچك يا روغن معدني مصرف كرده باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه را در دماي C°۴ تا زمان آزمايش نگهداري كنيد براي نگهداري طولاني در دماي C°۲۰- قرار دهيد
به اشتراک بگذارید