راهنمای بیماران
Ethanol
نام كامل آزمايش Ethanol, Blood, Urine & Other Sources
واحد تست mg/dl
نمونه خون كامل،سرم يا پلاسما، ادرار، بزاق

در نكروسپي پزشكي قانوني از مايع ويتره چشم استفاده ميشود،در تست تنفسي الكل از هواي بازدم استفاده مي شود

آمادگي بيمار از پنبه آغشته به الكل براي تميز كردن محل خونگيري استفاده ننماييد مي توان از آنتب سپتيكهاي حاوي هگزاكلروفن، يد يا جيوه كه فاقد الكل هستند استفاده كرد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه در لوله اي كه درب آن محكم بسته شده و در يخچال نگهداري شود
به اشتراک بگذارید