راهنمای بیماران
Eosinophil Smear
نام كامل آزمايش Eosinophil Smear
واحد تست  
نمونه دو اسلايد از ترشحات بيني،اسمير يا سواب مدفوع؛خلط يا خلط تحريك شده(باسالين)
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید