راهنمای بیماران
Chorionic Gonadotropin, Human
نام کامل ازمایش Chorionic Gonadotropin, Human, Serum and Urine
واحد تست IU/L
نمونه سرم يا ادرار، ندرتاً از CSF هم مي توان استفاده نمود
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري در غربالگري مادران باردار از جهت وجود سندرم داون(تريزومي ۲۱) و سندرم ادوارد

(تريزومي۱۸)، در سه ماهه دوم حاملگي و همراه با سنجش AFP و استريول غيركونژوگه اندازه گيري مي گردد بهتر است نمونه گيري بين هفته هاي ۱۶تا۱۸ حاملگي صورت پذيرد

تداخل داروئي
طريقه نگهداري سرم به مدت ۲۴ساعت در دماي ۲۵ درجه سانتي گراد، ۴روز در دماي ۴ درجه سانتي گراد و به مدت طولاني تر در دماي ۲۰- درجه سانتي گراد پايدار باقي مي ماند.
به اشتراک بگذارید