راهنمای بیماران
Calcitonin
نام کامل ازمایش Calcitonin, Serum, Plasma
واحد تست pg /mL
نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار  بيمار از نيمه شب بايد ناشتا باشد
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي داروهايي كه ممكن است سطوح كلسي تونين را افزايش دهند عبارتند از كلسيم،cholecystokinin ،اپي نفرين،گلوكاگون، پنتاگاسترين و OCP 
طريقه نگهداري نمونه را داخل لوله سرد جمع آوري نموده و ۱۰ دقيقه پس از جمع آوري شروع به جدا نمودن سرم يا پلاسما نمائيد.براي جدا نمودن سرم و پلاسما از سانتريفوژ يخچال دار استفاده كنيد و سپس سرم يا پلاسما را داخل لوله هاي پلاستيكي ريخته و فريز كنيد
به اشتراک بگذارید