راهنمای بیماران
CA 125
نام کامل ازمایش CA 125, Serum
واحد تست units/ml
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  جراحي روي شكم به خودي خود سبب افزايش گذرا در سطح سرمي CA125

مي گردد نمونه هاي پس از جراحي تا سه هفته پس از آن نبايستي گرفته شود همچنين CA125 در طي دوران قاعدگي ممكن است افزايش يابد

تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در عرض ۲ساعت پس از نمونه گيري در يخچال قرار گيرد براي نگهداري طولاني مدت در C°۲۰- منجمد شود
به اشتراک بگذارید