راهنمای بیماران
Aspergillus
نام كامل آزمايش Aspergillus Serology
واحد تست  
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید