راهنمای بیماران
Apolipoprotein E
نام كامل آزمايش Apolipoprotein E, Plasma
واحد تست  
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه بايد در درجه حرارت ۸-۲ درجه سانتيگراد نگهداري شود و از فريز نمودن آن خودداري كرد
به اشتراک بگذارید