راهنمای بیماران
Antinuclear Antibodies
نام كامل آزمايش Antinuclear Antibodies
واحد تست  
نمونه سرم

 

آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهايي مانند استازولاميد، آمينوساليسيليك اسيد، كلروتيازيدها

،گريزوفولوين،

پني سيلين و …

ممكن است باعث مثبت شدن ANA شوند مصرف استروئيدها ممكن است باعث نتايج منفي كاذب شود

طريقه نگهداري نمونه سرم را مي توان در حرارت C°۴ يا C°۲۰- به مدت ۷۲ساعت بدون انجام فريز و ذوب نگهداري نمود همچنين نمونه را در درجه حرارت C°۷۰- به مدت طولاني تر

مي توان نگهداري كرد

به اشتراک بگذارید