راهنمای بیماران
Antiglobulin
نام كامل آزمايش Antiglobulin Test, Direct / Indirect
واحد تست  
نمونه خون(خون بندناف براي بررسي بيماري هموليتيك نوزادان،HDN) / سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید