راهنمای بیماران
Antibody Detection
نام كامل آزمايش Antibody Detection / Identification Red Cell
واحد تست  
نمونه خون
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید