راهنمای بیماران
AminoAcids
نام كامل آزمايش AminoAcids, Urine
واحد تست  
نمونه ادرار
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري ادرار صبحگاهي ارجح است اما نمونه هاي راندوم نيز قابل قبولند و نياز به هيچ نگهدارنده اي هم ندارند.
تداخل داروئي مصرف داروهايي مانند آمفتامين، نوراپي نفرين،لوودوپا،برخي از آنتي بيوتيكها مانند پنيسيلين ها و سفالوسپورين ها، متيل دوپا و تيازيدها با اين آزمايش تداخل مي نمايند
طريقه نگهداري نگهداري در يخچال( براي نگهداري طولاني مدت نمونه بايد فريز شود)
به اشتراک بگذارید