راهنمای بیماران
Alanine Aminotransferase
نام كامل آزمايش Alanine Aminotransferase, Serum
واحد تست units/L
نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار فعاليت بدني شديد سبب افزايش ALT مي گردد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي مصرف تعدادي از داروها مانند مترونيدازول باعث كاهش ميزان ALT مي گردد و مصرف تعداد ديگري از داروها باعث افزايش ALT مي گردد مانند استامينوفن، آمپي سيلين، پنيسيلين،……
طريقه نگهداري ALT در سرم و در درجه حرارت يخچال تا ۳ هفته پايدار است ولي در صورت انجماد كاهش قابل ملاحظه مي يابد
به اشتراک بگذارید