راهنمای بیماران
Adrenocorticotropic Hormone
نام كامل آزمايش Adrenocorticotropic Hormone, Plasma
واحد تست Pg/ml
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار بيمار بايد از نيمه شب ناشتا باشد و از هرگونه استرس پرهيز كند
زمان نمونه گيري نمونه گيري بايد در يك ساعت ثابت انجام شود.بالاترين سطح ACTH بين۴تا۸صبح و كمترين آن ساعت ۹شب مي باشد
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري پلاسما را توسط سانتريفوژ يخچال دار جدا و بلافاصله منجمد نمائيد.پلاسما در دماي ‍‍C°۷۰- و در لوله هاي پلاستيكي منجمد مي شود.جهت نگهداري طولاني مدت بايد به نمونه آپروتي نين به ميزانkμ/ml500اضافه شود
به اشتراک بگذارید