راهنمای بیماران
Acetylcholine Receptor Antibody

 

نام كامل آزمايش Acetylcholine Receptor Antibody
واحد تست nmol /L
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي تست مثبت در اثر مصرف سوكسي نيل كولين و سم  مار
طريقه نگهداري در ويال هاي پلاستيكي داخل فريزر
به اشتراک بگذارید