راهنمای بیماران
پذیرش

معرفی بخش پذیرش آزمایشگاه فوق تخصصی پاتوبیولوژی نور

بخش پذیرش به عنوان بخشی کلیدی و حساس در هر آزمایشگاه تشخیص طبی محسوب می شوند به طوری که نحوه ی عملکرد این بخش، نتایج سایر فرآیندهای دخیل در انجام آزمایش و جوابدهی و عملکرد کلی آزمایشگاه را تحت الشعاع قرار می دهد. در این راستا تلاش آزمایشگاه پزشکی نور بر این است تا با به کار گیری نیروی کار با تجربه و تحصیل کرده در این زمینه از بروز خطاهای قبل از انجام آزمایش حداکثر پیشگیری را به عمل آورد.

بخش پذیرش آزمایشگاه در یک واحد مستقل در طبقه اول ساختمان استقرار یافته به طوری که مراجعین محترم می توانند بدون اتلاف وقت به پرسنل حاضر در این بخش مراجعه نمایند. در راستای استقرار ایزو ۲۶۰۰۰ و مسئولیت اجتماعی جهت سرعت در انجام فرایند پذیرش، رسیدگی به درخواست مراجعین و کاهش زمان انتظار آنها در این واحد چند نفر از پرسنل به طور همزمان پاسخگوی مراجعین می باشند. هچنین در همین راستا  مراجعین مسن ،کم توان و ناتوان ،نوزادان و مراجعین با درخواست آزمایش اورژانس خارج از نوبت پذیرش می شوند.

خوش رویی و پاسخ گویی از شاخص های اساسی پرسنل واحد پذیرش می باشد. پرسنل این بخش با برخورد حرفه ای و مناسب در پاسخ به سوالات مراجعه کنندگان اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن ها قرار می دهند و از سویی با طرح سوالات مناسب و پرسش ضروری در هنگام پذیرش، سابقه صحیحی از بیمار به دست می آورند که این امر نهایتا منجر به تطبیق علائم کلینیکال با نتیایج آزمایش می گردد.

 در این بخش ، نسخه بیمار دریافت و ابتدا احراز هویت انجام می شود و در مرحله بعدسابقه بیمار پرسیده می شود و اینکه فرد دارای شرایط مورد نیاز انجام آزمایش مثل ناشتایی  باشد پرسیده شده و در سیستم درج می شود و طبق تعرفه های بیمه طرف قرارداد هزینه آن حساب می شود و کد کامپیوتری به فرد داده می شود. سپس فرد برای دادن نمونه آماده می شود.

 

به اشتراک بگذارید