راهنمای بیماران
راهنمای آزمایش قند خون دو ساعته

دستورالعمل آزمایش قند خون دو ساعت بعد از صبحانه

شب قبل از آزمایش حداقل ۸ تا ۱۰ ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه و مصرف دخانیات خودداری نمایید.

آزمایش را ترجیحا قبل از ساعت ۱۰ صبح شروع کنید و از انجام آن در ساعات دیرتر خودداری کنید.

پس از اینکه نمونه خون ناشتا از شما گرفته شد صبحانه معمولی که هر روز می خوردید را میل می نمایید،  وقتی آخرین لقمه صبحانه را میل نمودید ساعت را یادداشت کنید و دقیقا ۲ ساعت پس از ساعت مذکور نمونه گیری مجدد از شما انجام می شود.

حدالامکان صبحانه را در محیط آزمایشگاه صرف نموده و در طی ۲ ساعت از ورزش و پیاده روی، مصرف دخانیات و از خوردن و آشامیدن ( اب در حد متعارف اشکالی ندارد ) خودداری نمایید.

آزمایش قند خون ناشتا و قند ۲ ساعته را در یک روز انجام دهید.

 

 

 

به اشتراک بگذارید