راهنمای بیماران
جوابدهی

در آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور جوابدهی آزمایشات عمومی به صورت روزانه می باشد و جوابدهی آزمایشات  عمومی اورژانس حداکثر ۲ ساعت پس از نمونه گیری صورت می گیرد. نتایج آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه می گردد .در خصوص  نتایج بحرانی با شماره تلفن پزشک معالج و یا  مراجعین تماس گرفته و آماده بودن جواب را به اطلاع ایشان می رسانند.

در راستای رعایت الزامات ملی و بین المللی ،نتایج آزمایشات فقط به دارنده قبض داده خواهد شد و در صورت مفقود شدن قبض احراز هویت فرد دریافت کننده نتیجه  الزامی است و این مهم  با ارائه کارت شناسایی معتبر انجام می شود .

آزمایشگاه نور با هدف رفاه حال مراجعین محترم  آماده ارسال نتايج از طريق ایمیل ،تلگرام ،واتس اپ، پست و يا پيك به مقصد مورد نظر می باشد.

به اشتراک بگذارید