راهنمای بیماران
ایمونولوژی

ایمونولوژی بالینی یکی از شاخه های علوم پایه بوده که به بررسی انواع واکنش های ایمنی بدن انسان در برابر آنتی ژن‌های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماری زا می‌پردازد. این علم هم به جنبه های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه، و هم به جنبه های پاتولوژیک سیستم ایمنی مانند بیماری های خودایمنی، حساسیت، نقص ایمنی، واکسیناسیون و پیوند اعضاء می‌پردازد. سیستم ایمنی بدن سیستمی پیچیده متشکل از واکنش های سلولی همورال با عملکردی متفاوت و مرتبط بوده و در صورت کوچکترین تداخل و یا ناهماهنگی منجر به بروز بیماری های متنوع می شود. با استفاده از روش های ایمونواسی می توان انواع هورمون ها، تومورمارکرها، آنتی بادی علیه عوامل عفونی و نیز آنتی بادی های عامل بیماری های خودایمنی را شناسایی کرد

بخش ایمونولوژی در آزمایشگاه  به بررسی و انجام کلیه آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی مرتبط با سیستم ایمنی انسان می پردازد. تشخیص آنتي باديها و آنتي ژن هاي مربوط به عوامل عفونی، انجام آزمایش های تخصصی در افراد مبتلا به آلرژی و انجام تست های تخصصی و فوق تخصصی مربوط به طيف وسیعی از بيماريهاي اتوايمیون تنها بخشی از فعالیت های این واحد از آزمایشگاه  می باشد.

این بخش همانند سایر بخش های این آزمایشگاه دارای برنامه‌های کنترل کیفیت براساس الزامات ملی و بین المللی  می باشد و توسط تیم تضمین کیفیت نظارت می شود.

به اشتراک بگذارید