راهنمای بیماران
الکتروفورز

الکتروفورز به حرکات ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی گویند. به سبب اینکه ماکرومولکولهای زیستی مانند دی‌ان‌ای و پروتئینها باردار هستند می‌توان با قرار دادن آن‌ها در یک میدان الکتریکی، آن‌ها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد. برای این منظور از روشی بنام الکتروفورز استفاده می‌شود.

بخش الکتروفورز آزمایشگاه نور از بخش های تخصصی می باشد که با به کارگیری کادری کارآزموده، دانش محور و توانمند در جهت ارائه خدمات تشخیصی در سریعترین زمان و بالاترین کیفیت راه اندازی شده و مشغول سرویس دهی به پزشکان ارجمند و بیماران محترم می باشد.

آزمایشگاه نور افتخار دارد به عنوان اولین آزمایشگاه در سطح استان دستگاه minicap شرکت sebia را تهیه و متد کاپیلاری الکتروفورزیس (Capillary Electrophoresis) را راه اندازی نموده است.

تجهیز این بخش از آزمایشگاه به آخرین متد روز جهان رضایتمندی پزشکان و بیماران را فراهم نموده و بازخوردهای مثبت مخاطبین موجب مسرت و دلگرمی همکاران و کادر آزمایشگاهی نورجهت فعالیت های پیشگامانه گردیده است.

این بخش همانند سایر بخش های این آزمایشگاه دارای برنامه‌های کنترل کیفیت براساس الزامات ملی و بین المللی  می باشد و توسط تیم تضمین کیفیت نظارت می شود.

تستهای بخش الکتروفورز شامل:

– الکتروفورز هموگلوبین

– الکتروفورز پروتئین های سرم

– الکتروفورز پروتئین های ادرار

به اشتراک بگذارید