راهنمای بیماران
استخدام در آزمایشگاه

استخدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  متقاضی گرامی، لطفاً مشخصات خود را با دقت و کامل در فرم زير وارد کنيد.

  نام و نام خانوادگی

  تاریخ تولد

  آخرین مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

  جنسیت : زنمرد

  وضعیت تاهل : مجردمتاهل

  وضعیت نظام وظیفه : پایان خدمتمعاف

  آیا تابحال در آزمایشگاه کار کرده اید؟ : خیربلی

  نام آزمایشگاه میزان فعالیت و سمت شغلی

  در چه بخشهایی از آزمایشگاه کار کرده اید؟

  با چه دستگاههایی کارکرده اید؟

  متقاضی فعالیت در کدام بخش هستید

  شیفت : صبحعصر

  میزان آشنایی با زبان انگلیسی : کمخوبعالی

  دوره های عمومی ، تخصصی و آموزشی گذرانده شده

  پست الکترونیک

  شهر محل سکونت

  نشانی

  تلفن همراه

  تلفن تماس

  آدرس محل کار فعلی با ذکر تلفن

  تاریخ آماده به کار

  میزان حقوق درخواستی

  سابقه بیمه : بلهخیر

  معرف ها

  نام معرف تلفن

  سایر توضیحات

  به اشتراک بگذارید