راهنمای بیماران
Zn, Urine
نام كامل آزمايش Zn, Urine
واحد تست mg/24h   µmol/24h
نمونه ادرار ۲۴ ساعت
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري روي يخ يا داخل يخچال نگهداري شود
به اشتراک بگذارید