راهنمای بیماران
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase
نام كامل آزمايش Terminal Deoxynucleotidyl Transferase
واحد تست
نمونه خون يا BM (از هپارين استفاده نشود) براي جداکردن گلبول سفيد، pelletization و نگهداري در C°۲۰-، اسلايدهاي شيشه اي تهيه شده از خون يا BM و خشک شده در هوا
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري Pellet هاي گلبول سفيد در C°۲۰- به مدت طولاني قابل نگهداري است .اسميرهاي خشک شده تا ۵روز  در دماي اتاق قابل نگهداري هستند
به اشتراک بگذارید