راهنمای بیماران
Sugar Water Test Screen
نام كامل آزمايش Sugar Water Test Screen
واحد تست  
نمونه خون
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید