راهنمای بیماران
Schilling Test
نام كامل آزمايش Schilling Test
واحد تست  
نمونه سرم
آمادگي بيمار بيمار بايد از نيمه شب ناشتا باشد و از سه روز قبل از تست ويتامين هاي گروه B را دريافت نکرده باشد
زمان نمونه گيري ۲۴ساعت
تداخل داروئي مسهل ها ممکن است به علت کاهش ميزان جذب B12 نتايج تست را تحت تاثير قرار دهند
طريقه نگهداري نمونه را روي يخ يا داخل يخچال نگه داريد
به اشتراک بگذارید